שינויים בתוכנית לימודים ניתן היה להגיש עד 15.8.2020. כעת ניתן להגיש במערכת שינויים רק במקרה של הפחתת שעות לימוד או במקרה של חוסר בשעות למינימום הנדרש.